top of page
קונים כאב ראש
מאיפה מגיע הכסף?

כיום המדינה מאפשרת לקחת הלוואות ללא ערבים וללא שעבודים, בריביות הזולות ביותר לעסקים קטנים ולעסקים בהקמה.

זה הזמן לנצל את הזכויות שלך........

הלוואות בערבות המדינה

ההלוואה היא הלוואה בנקאית לכול דבר(יושבים בבנק , מול פקידה של בנק, חותמים על ניירת של בנק) אבל המדינה נכנסת כערבה, בכדי שהיא תחתום לנו ערבות צריך להכין תוכנית עסקית מפורטת שמסבירה לאן כל שקל ושקל הולך וזה בדיוק התפקיד שלנו.

כלכלן מקצועי יבנה לך את התוכנית העסקית ברמה הגבוהה ביותר, נבצע את כל הבירוקרטיה אל מול גופי המדינה ובנקים בכדי לאשר לך את ההלוואה בזמן הקצר ביותר ובתנאים הטובים ביותר.

במידה והמחזור הוא עד 6.25 מיליון ₪, ניתן לקבל הלוואה של עד 500,000 ₪ . - במידה והמחזור הוא 6.25-100 מיליון ₪  - ניתן לקבל הלוואה של 8% מהמחזור השנתי). 

ההלוואה ניתנת לתקופה של עד 6 שנים עם אופציה לגרייס (בלון) ל-6 חודשים

המרכז למימון עשיר בהון אנושי איכותי אשר מורכב מכלכלנים, יועצים, בנקאים ומשפטנים בעלי נסיון עשיר וידע רב בתחום. הצורך בגיוס אשראי עשוי לנבוע מסיבות הבאות: הקמת עסק חדש, פיתוח והרחה של עסק קיים , מצוקה תזרימית, הון חוזר וכדומה. המרכז פועל במטרה להגדיל משמעותית את ההתכנות לקבלת אשראי של לקוחותיה וזאת בתנאים הטובים ביותר שנתן להשיג.

כמה כסף ניתן לקבל?
ולכמה זמן?
מי בונה את התוכנית העסקית?
bottom of page